Förstasidan
Förstasidan
Förstasidan
Förstasidan

"Compact Living"

Diabas och röd vånga granit.
 2,20 cm hög  1.40 bred  0.60 djup
Maila Christer vid intresse.