Förstasidan
Förstasidan
Förstasidan
Förstasidan

Svart Granit - Diabas 

Svart Granit är inte alls någon granit enligt geologiska klassifikationer. Bergarten består huvudsakligen av Plagioklas och Pyroxen och heter vetenskapligt Diabas.

Liksom Syenit och granit har den bildats av magma från jordens inre, men den har inte stelnat i stora magmakammare, utan i smala gångar på väg upp mot markytan. Avsvalningen har varit snabb, vilket gjort att Diabasen har mindre mineralkorn än Granit och Syenit.

Den svarta färgen beror på att mineralkornen av plagioklas innehåller mängder av mycket små korn av järnmineral. Diabas är ingen ovanlig bergart, men den är sällan så svart som i Göinge. En konkurrent till Diabas är Basalt, som finns på många ställen, t.ex. i Indien, men den är då mer gråaktig.

De olika Diabasgångarna i Nordostskåne har daterats radiometriskt, och en del har visat sig vara 1200 milj. år gamla, andra 900 milj. år.

Eftersom Granit,Syenit och Diabas är bergarter som bara bildas när det är oro i jordskorpan,  ger det anledning att fråga sig vad som egentligen hände vid denna tid, för en miljard år sedan. En fascinerande tolkning är att bergarterna bildades i samband med plattektoniska processer, en begynnande kontinentaldrift som snart avstannade och övergick i kollision.

Diabas innehåller cirka:

  • Pyroxen 25-30%

  • amfibol 10 %

  • biotit 5 %

  • apatit 2 %

  • plagioklas 45-50 %

  • järn-titan 5-10 %