Förstasidan
Förstasidan
Förstasidan
Förstasidan

 

 Arvid.

 Utblick mot en allt obegripligare värld, där spetsar hela tiden ställs mot varandra.

 Den gamle kämpen kan återigen höra gong-gongen..!