Förstasidan
Förstasidan
Förstasidan
Förstasidan
  
 Ljusrör. 18 - 14  - 10 - 8  cm, slip- råarbetade
 kan även användas för höga ljus