Förstasidan
Förstasidan
Förstasidan
Förstasidan

"Negativklippet"

Minnesmärke för hundraårsdagen av svensk film. Finnes i Piltorpsparken, Malmö.