Förstasidan
Förstasidan
Förstasidan
Förstasidan

 

   utsmyckning till trädgården.

"svävande kran och diabas"

  diabas och kran.      1.80 m hög  16 x 16 cm bred