Förstasidan
Förstasidan
Förstasidan
Förstasidan

 

   Ett Ljusskepp i diabas att hänga i taket så att det kan stäva fram i lufthavet.

    ca. 65 cm långt