Förstasidan
Förstasidan
Förstasidan
Förstasidan

 

 

 klot diabas, sockel grå granit.